Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Drugovac , opština Smederevo – grad, Gazdinstvo Đorđević Nenada
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Rezidba breskve i nektarine na zrelo ili zimska rezidba , savetodavac Boban Marković

Prisutnim, uglavnom mladim voćarima je praktično pokazana tehnologija rezidbe na rod kod breskve i naktarine. Pokazano im je šta predstavlja rodnu granu i kakav raspored treba da imaju na rodnom drvetu u zavisnosti od uzgojnog oblika i starosti zasada. Takođe ukazano im je i na greške koje se prave a dovode na prvom mestu do izvlačenja rodnog potencijala na periferiju krune i zapostavljanja donjeg dela stabla.
Koordinator: Boban Marković

Izvor: PSSS Smederevo