Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Bukor , opština Šabac – grad, Plantaža polj.gazdinstva Jakovljević Aleksandar
sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Redovna rezidba šljive i višnje , savetodavac Milorad Jocković


Koordinator: Milorad Jocković

Izvor: PSSS Šabac