Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 12.03.2023. godine, sa početkom u 09:58 održana je radionica, mesto Majur , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milanović Sretojka
sa temom:
1. 09:58 do 10:30 Preventivne mere u zaštiti maline , savetodavac Sanja Popović

Cilj održane radionice je bio da se prisutnim proizvođačima ukaže na značaj preventivnih agrotehničkih mera u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih bolesti i na koji način da izvrše hemijski tretman sa preparatima na bazi bakra. Data je preporuka za upotrebu Nordox 75 WG u koncentraciji 0,2 %.Preporuka je da se tretman izvrši po suvom i toplom vremenu kada je temperatura iznad 5 stepeni i uz veću količinu vode.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac