Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 08:51 održana je radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Gazdinstvo Miloša Kuzmanovića
sa temom:
1. 08:51 do 09:26 Vađenje krompira i priprema za tržište , savetodavac Gordana Rehak

Dana 25.04.2024. godine, održaće se radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde će se vaditi mladi krompir, a cilj je da se pomogne oko pravilnog vađenja kako bi se sačuvao kvalitet, a takođe ukazalo na pravilno klasiranje i pripremu za tržište, kao i pakovanje koje itekako ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Dana 25.04.2024. godine, održana je radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde se vadio mladi krompir, čiji je cilj bio da se pokaže kako prilikom vađenja krompira treba sačuvati kvalitet pravilnim vađenjem kako se ne bi oštetile krtole, kao i izvršiti klasiranje i pripremiti za tržište. Takođe, pakovanje je itekako važno i ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac