Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 17.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Gazdinstvo Miloša Kuzmanović
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Vađenje, klasifikacija i pakovanje mladog krompira , savetodavac Gordana Rehak

Dana 17.04.2024. godine, održaće se radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde će se vaditi mladi krompir, a cilj je da se pomogne oko pravilnog vađenja kako bi se sačuvao kvalitet, a takođe ukazalo na pravilno klasiranje i pripremu za tržište, kao i pakovanje koje itekako ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Dana 17.04.2024. godine, održana je radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde se vadio mladi krompir, čiji je cilj bio da se pokaže kako prilikom vađenja krompira treba sačuvati kvalitet, a takođe ukazati na pravilno klasiranje i pripremu za tržište, kao i pakovanje koje itekako ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac