Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 10:55 održana je radionica, mesto Drenovac , opština Šabac – grad, Drenovac
sa temom:
1. 10:55 do 11:28 Podrivanje kao mera ublažavanja klimatskih promena. , savetodavac Jovan Sušić

Cilj ove radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa merama koje mogu ublažiti klimatske promene.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac