Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 07.02.2024. godine, sa početkom u 14:11 održana je radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Poljoprivredno gazdinstvo Filipa Kuzmanovića
sa temom:
1. 14:11 do 14:34 Zaštita semena krompira tokom setve od zemljišnih štetočina , savetodavac Slavica Maksimović


Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac