Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 01.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Nova Božurna , opština Prokuplje, gazdinstvo Troter Miroslava
sa temom:
1. 09:00 do 09:31 Berba šljive , savetodavac Magdalena Todorović

Na radionici ce biti praktično prikazana pravilna berba šljive .
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje