Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 28.08.2023. godine, sa početkom u 08:54 održana je radionica, mesto Kaševar , opština Blace, PG Gmijović Ivana
sa temom:
1. 08:54 do 09:26 Praktičan prikaz tehnoloških postupaka pri sušenju šljive , savetodavac Milan Tošković

Poljoprivrednim proizvođačima će biti pokazani tehnološki postupci pri sušenju šljive.
Koordinator: Milan Tošković

Izvor: PSSS Prokuplje