Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 30.11.2023. godine, sa početkom u 09:08 održana je radionica, mesto Tmava , opština Kuršumlija, Poljoprivredno gazdinstvo Radovanović Nemanje
sa temom:
1. 09:08 do 09:40 Organoleptička procena kvaliteta silaže kukuruza, pravilno izuzimanje silaže i procena količine silirane mase na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Igor Petrović

Cilj radionice je bio praktičan prikaz organoleptičke procene kvaliteta kukuruzne silaže, pravilnog načina izuzimanja kao i procene količine silo mase po silo trenču.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje