Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 14.11.2023. godine, sa početkom u 12:59 održana je radionica, mesto Rašica , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Radičević Mladena
sa temom:
1. 12:59 do 13:43 Vizuelni pregled zasada kupine na bolesti i štetočne , savetodavac Aleksandar Petković

Cij radionice je bio da se proizvođači bolje upoznaju sa bolestima u zasadima kupine i kako da pristupe pravilnoj zaštiti.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje