Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Vlaški Do , opština Žabari, Gazdinstvo Novice Milenkovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Kontrola plodnosti i pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK hraniva, kao jednog od glavnih faktora visine prinosa, kao i sa značajem pravilnog uzorkovanja.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac