Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 05.07.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, Klub poljoprivrednika Šaronje
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. , savetodavac Stefan Pajović

Cilj radionice bio je da se zainteresovani poljoprivredni proizvođači obaveste da je izašao prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
Koordinator: Stefan Pajović

Izvor: PSSS Novi Pazar