Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 14:30 održana je radionica, mesto Brnjica , opština Sjenica, polj. gazdinstvo Spasojević Negoslav
sa temom:
1. 14:30 do 15:15 Praktičan prikaz pregleda paradajza u plasteničkoj proizvodnji na prisutvo štetnih organizama , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je radionica :Praktičan prikaz pregleda paradajza u plasteničkoj proizvodnji na prisutvo štetnih organizama.
Cilj je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prikaže način pregleda paradajza na prisutvo štetnih organizama, da se obuče proizvođači da prepoznaju štetne organizme, i da se ukaže na adekvatne mere zaštite.Radionici je održana sa 5 učesnika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar