Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 22.01.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je radionica, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, sala ,,Golijski biseri” u Šaronjama
sa temom:
1. 11:30 do 12:15 Praktični prikaz obnove poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je radionica sa ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže obnova poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a.Radionici je prisustvovalo 6 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar