Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je radionica, mesto Brnjica , opština Sjenica, Osnovna škola “Brnjica”
sa temom:
1. 11:30 do 12:15 Demonstracija onlajn obnove registracije PG u aplikaciji eAgrar , savetodavac Silvija Hodžić

Radionica je održana u cilju pružanja tehničke podrške proizvođačima kroz praktičan prikaz postupka obnove registracije gazdinstva na platformi eAgrar.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar