Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Štavalj , opština Sjenica, Prostorije Udruženja poljoprivrednika Štavalj
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Praktični prikaz obnove poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže obnova poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar