Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 28.11.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Medjuopštinska unija poljoprivrednih udruženja
sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Knjigovodstvena evidencija na gazdinstvu , savetodavac Ivana Majdak

Cilj održavanja radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa vođenjem knjigovodstva na svojim gazdinstvima.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar