Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 11.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Donji Krupac , opština Aleksinac, Gazdinstvo Stojanović Vladana
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 eAgrar-praktičan primer , savetodavac Tanja Živković

Cilj radionice je da se prisutnima praktično pokaže način korišćenja platforme eAgrara, kao i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj (refakciju) plaćene akcize na dizel gorivo.
Koordinator: Tanja Živković

Izvor: PSSS Niš