Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Niš (Mediana) , opština Niš-Mediana, poljoprivredno gazdinstvo Stojanović Ljubiše
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Praktičan prikaz podnošenja zahteva za subvencije po košnici pčela , savetodavac Predrag Janković


Koordinator: Predrag Janković

Izvor: PSSS Niš