Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 28.08.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Loćika , opština Aleksinac, Poljoprivredno gazdinstvo Gorana Kostića
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Demonstracija identifikacije bolesti i štetočina u zasadu dunja , savetodavac Dušan Stojanović


Koordinator: Dušan Stojanović

Izvor: PSSS Niš