Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Vele Polje , opština Niš-Crveni Krst, Gazdinstvo Petrović Mikice
sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Određivanje lako pristupačnog azota N-min metodom , savetodavac Tanja Petrović

Cilj radionice bio je da prisutnim proizvođačima strnih žita praktično na njihovom uzorku zemljišta aparatom Nitraček izmeri sadržaj lako pristupačnog azota u zemljištu kako bi prihranu pšenice odradili sa potrebnom količinom azota.Takođe biće i preporučena i vrsta mineralnih azotnih đubriva u zavisnosti u kojoj fazi se nalazi pšenica.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš