Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 12.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno Gazdinstvo Krsmanović Dobrosav
sa temom:
1. 10:00 do 10:47 Priprema kukuruzne silaže , savetodavac Dejan Obadović


Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica