Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 12:58 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Vuka Sladakovića
sa temom:
1. 12:58 do 13:47 Savremeni načini sušenja žitarica , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa savremenim načinima sušenja žitarica na gazdinstvu.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica