Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 09:29 održana je radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Predškolska ustanova “Bambi” Loznica
sa temom:
1. 09:29 do 10:04 Korisni insekti u poljoprivredi , savetodavac Jelena Nevzatović

Radionica sa decom predškolskog uzrasta u pratnji vaspitača. Cilj radionice je da se deca upoznaju sa osnovnim karakteristikama insekata i njihovom značaju u poljoprivredi. Radionici prisustvovalo 5 vaspitača i 21 dete.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica