Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 10:03 održana je radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temom:
1. 10:03 do 11:05 Kontrola plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji , savetodavac Milica Popadić

Radionica sa učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smera Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj radionice je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa kontrolom plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica