Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 09:54 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Duška Sladakovića
sa temom:
1. 09:54 do 10:43 Podešavanje sejalice za setvu kukuruza , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice je upoznati poljoprivredne proizvođače sa pravilnim podešavanjem sejalice.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica