Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 07:59 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, PG Sladaković Duško
sa temom:
1. 07:59 do 08:52 Mašinska muža krava i postupak sa mlekom , savetodavac Dejan Obadović

Cilj je upoznavanje proizvođača sa pravilnom mašinskom mužom krava i postupak sa mlekom nakon muže
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica