Objava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Turekovac , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Marjanović Saše
sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Praktičan prikaz pregleda paradajza na prisutvo štetnih organizama , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prikaže način pregleda paradajza na prisutvo štetnih organizama, sa posebnim osvrtom na moljca paradajza, da se obuče proizvođači da prepoznaju štetne organizme, i da se ukaže na adekvatne mere zaštite.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac