Objava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 31.05.2024. godine, sa početkom u 10:15 održana je radionica, mesto Igrište , opština Leskovac – grad, Polj.gazdinstvo Mitrović Blagoja
sa temom:
1. 10:15 do 10:45 Upotreba huminskih i aminokiselina u proizvodnji kukuruza , savetodavac Radovan Bjelica

Cilj održavanja radionice: Stresan period uzorkovan lošim vremenskim uslovima i velikim temperaturnim oscilacijama prestavlja problem za sve ratarske i povrtarske useve. Objasniti i ukazati na značaj upotrebe huminskih i aminokiselina u cilju stabilne proizvodnje kukuruza
Koordinator: Radovan Bjelica

Izvor: PSSS Leskovac