Objava: RADIONICA-PSSS Kuršumlija

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 09:48 održana je radionica, mesto Žuč , opština Kuršumlija, PG Slaviše Milanovića
sa temom:
1. 09:48 do 10:20 Dobra higijenska praksa u berbi maline , savetodavac Milan Tošković

Prisutnim proizvođačima su praktično pokazani primeri dobre higijenske prakse u berbi maline.
Koordinator: Milan Tošković

Izvor: PSSS Kuršumlija