Objava: RADIONICA-PSSS Kuršumlija

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:57 održana je radionica, mesto Žuč , opština Kuršumlija, Poljoprivredno gazdinstvo Slaviše Milanovića
sa temom:
1. 08:57 do 09:29 Praktični prikaz vizuelnog pregleda maline na prisustvo najzačajnijih bolesti i štetočina , savetodavac Nikola Milenković


Koordinator: Nikola Milenković

Izvor: PSSS Kuršumlija