Objava: RADIONICA-PSSS Kuršumlija

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 09:31 održana je radionica, mesto Blace , opština Blace, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 09:31 do 10:04 Diversifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Tanja Davidović

Cilj ove radionice je da se proizvođači upoznaju sa mogućnostima diversifikacije dohodka na gazdinstvu.
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Kuršumlija