Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 07:30 održana je radionica, mesto Ljubava , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Miroljuba Milojevića
sa temom:
1. 07:30 do 08:30 Rezidba jabuke za rod , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom rezidbom jabuke za rod.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac