Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 20.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Velika Drenova , opština Trstenik, Gazdinstvo Radisava Mutavdžića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu posle setve a pre nicanja kukuruza , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj radionice je bila obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac