Objava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Tavnik , opština Kraljevo – grad, PG Miroslava Markovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Priprema preparata za zimsko prskanje zasada jabuke , savetodavac Vladimir Kostić


Koordinator: Vladimir Kostić

Izvor: PSSS Kraljevo