Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 12:01 održana je radionica, mesto Đuriselo , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo popadić Milana
sa temom:
1. 12:01 do 12:34 Rezidba za formiranje uzgojnog oblika kod leske , savetodavac Danko Petrović

Tpkom radionice je zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima praktično prikazana rezidbu za pravilno formranje uzgojnog oblika leske.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac