Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 18.01.2024. godine, sa početkom u 10:58 održana je radionica, mesto Badnjevac , opština Batočina, Gazdinstvo Nikole Radojković
sa temom:
1. 10:58 do 11:37 Rezidba za rod breskve , savetodavac Danko Petrović

tokom radionice je zainteresovanim poljoprivrednim proizvođaima praktično prikazana pravilna rezidba breskve na rod.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac