Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 12:51 održana je radionica, mesto Batočina , opština Batočina, Poljoporivredno gazdinstvo Vesne Pantelić
sa temom:
1. 12:51 do 13:25 Dezinfekcija plastenika paljenjem sumpornih traka , savetodavac Lidija Vulović


Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac