Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 11:21 održana je radionica, mesto Bečevica , opština Knić, Poljoprivredno gazdinstvo Nemanje Đoković
sa temom:
1. 11:21 do 11:51 Određivanje praga štetnosti i pravilna primena rodenticida u usevu strnih žita od sitnih glodara. , savetodavac Lidija Vulović


Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac