Objava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 19.05.2023. godine, sa početkom u 16:57 održana je radionica, mesto Banov Do , opština Zvečan, Gazdinstvo Arsenijević Bojana
sa temom:
1. 16:57 do 18:02 Praktičan prikaz pravilne muže krava i postupka sa mlekom , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže pravilna muža krava i postupak sa mlekom.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica