Objava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Velji Breg , opština Zubin Potok, Zazdinstvo Tomović Marka
sa temom:
1. 10:00 do 10:54 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja radionice bio je praktičan prikaz prihrane ozimih strnih žita (primena vrste đubriva ,količine ,vremenu i naćinu primene )u uslovima kakvi su na terenu (suša) kada je potrebno nakon rasturanja mineralnog đubriva izvršiti drljanje useva.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica