Objava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 15:57 održana je radionica, mesto Kosovska Mitrovica , opština Kosovska Mitrovica, Gazdinstvo Milutinović Slaviše
sa temom:
1. 15:57 do 17:01 Agrotehničke mere i zaštita jabuke u fazi mirovanja , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja radionice bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa agrotehničkim merama kao i sa zaštitom jabuke u fazi mirovanja.
Koordinator: Aleksandar Zdravković

Izvor: PSSS K.Mitrovica