Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 04.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Kavadar , opština Rekovac, Gazdinstvo Nenada Đurđevića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Redestilacija rakije , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je pojasniti okupljenim proizvođačima pravilan postupak i svrhu vršenja redestilacije rakije od grožđa. Takođe, poljoprivredni proizvođači obavešteni o uvođenju eAgrara u 2023. godini.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina