Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Ljubić , opština Čačak – grad, LJubić
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Obrezivanje papaka kod koza , savetodavac Miroslav Jaćimović

Proizvođači praktično upoznati sa načinom i razlogom za obrezivanje papaka kao jedne o bitnih zoohigijeskih mera u svakom zapatu koza i ovaca.Objašnjeno kako neobrezani papci oše utiče na produktivmnost i zdravstveno stanje grla.
Koordinator: Miroslav Jaćimović

Izvor: PSSS Čačak