Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Brezovica , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Gorana Bojovića
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Izbor priplodnog podmlatka rase Moravka , savetodavac Miroslav Jaćimović

Upoznavanja proizvođača sa izborom priplodnog podmlatka koji je u tipu rase i ima idealne karakteristike rase Moravka.
Koordinator: Miroslav Jaćimović

Izvor: PSSS Čačak