Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 29.08.2023. godine, sa početkom u 09:36 održana je radionica, mesto Barajevo , opština Beograd-Barajevo, PG Radivojević Miodrag
sa temom:
1. 09:36 do 10:28 Primene dozvoljenih preparata u organskoj proizvodnji paprike u cilju zaštite paprike od prouzrokovača bolesti. , savetodavac Marija Milenković

Cilj radionice je bio da se praktičnim prikazom primene dozvoljenih preparata u organskoj proizvodnji paprike u cilju zaštite paprike od prouzrokovača bolesti.
Koordinator: Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd