Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 09:07 održana je radionica, mesto Sopot , opština Beograd-Sopot, PG Ane Čupić
sa temom:
1. 09:07 do 09:37 praktičnim prikazom ukaže na značaj uklanjanja starog lišća jagode i dezinfekcije biljaka preparatima na bazi bakra koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji. , savetodavac Marija Milenković

Cilj radionice jebio da se praktičnim prikazom ukaže na značaj uklanjanja starog lišća jagode i dezinfekcije biljaka preparatima na bazi bakra koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd