Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 08:56 održana je radionica, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Gorana Milojevića
sa temom:
1. 08:56 do 09:45 Praktičan prikaz uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Jelena Jovanović

Tokom održane radionice poljoprivredni proizvođači su putem praktičnog prikaza bili upoznati sa načinom i procedurom uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu.
Koordinator: Jelena Jovanović

Izvor: PSSS Beograd