Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:15 održana je radionica, mesto Dražanj , opština Beograd-Grocka, PG Slaviše Gajičića
sa temom:
1. 10:15 do 11:00 Zimska rezidba trešnje na rod , savetodavac Dejan Marinković

Cilj radionice bio je da se proizvođači praktično upoznaju sa pomotehničkim zahvatima u zimskoje rezidbi trešnje na rod.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd